"Osvětlujeme dětem cestu životem."

Sponzorům

Obec Malíkovice

Rádi bychom touto cestou poděkovali našemu hlavnímu sponzoru v Čanovicích a to obci Malíkovice. Díky ní můžeme zachovat ceny táborů nízké.