"Osvětlujeme dětem cestu životem."

Kdo jsme

Spolek pro výchovu, vzdělání, rozvoj a zábavné vyžití společnosti, který byl založen v roce 2014 studenty předškolní a mimoškolní pedagogiky.

Náš cíl

Naším cílem je nenásilnou formou vychovávat a vzdělávat, především tak využívat formu her, přírodu a lidskou přirozenost.

Co nás zajímá

Blíže se zajímáme o vývoj, rozvoj, výchovu a vzdělání veřejnosti, obzvláště dětí předškolního a mladšího školního věku.


O nás

- nabízíme dětem vhodné volnočasové vyžití přímo na míru každému dítěti při příměstských táborech

- vyprávíme dětem o životě a vztahu lidí mezi sebou a okolním světem - podporujeme v dětech samostatné myšlení a sebeprosazování
- volnočasový program probíhá formou vyprávění příběhu, hraní her a názorné ukázky (o přírodě si vyprávíme v přírodě a učíme se na konkrétních příkladech, o zvířatech se učíme přímo u zvířat, o sociálních vztazích si vyprávíme na ulici a pozorujeme lidi a prostředí kolem sebe apod.)
- další informace o nás jsou na našich stránkách u jednotlivých sekcí. 

Všechny programy jsou tvořeny dle naší zpracované vize (kterou vypracovali Petra a Stanislav Jílkovi ve svých absolventských pracích), děti jsou vedeny, vychovávány a vzdělávány formou her (a co nejvíce v kontaktu s přírodou), obzvláště aplikujeme pedagogiku Jana Amose Komenského, která se nám v průběhu let nejvíce osvědčila. Programy jsou formovány komplexně tak, aby všichni věděli, co zrovna dělají, prožívají a co mohou očekávat - zpětnou vazbou v komunitním kruhu i individuálně se pak děti samy dozvídají podrobnější informace k tématům a odnášejí si pak více prožitků a poznatků. Děti bezpodmínečně přijímáme jako individuality a vytváříme jim vhodně přátelské a kreativní prostředí s hranicemi a pravidly, proto se u nás cítí tak spokojeně.

Stanovy spolku

Vedoucí

Často kladené otázky


Naše filosofie

Naší předností je, že jsme mladý, kreativní kolektiv a máme zastoupenou mužskou složku jak v programech a aktivitách pro děti, tak i v příměstských táborech a u hlídání dětí. Naší filosofií je to, aby vždy byla přítomna žena i muž, aby děti viděly vzory z obojího zastoupení (uvědomujeme si, že je to v dnešní společnosti velmi složité, proto se snažíme tuto naši filosofii prosadit co nejvíce). Dále si uvědomujeme, jak je důležitá část pohybových a hudebních aktivit, proto i v tomto směru se snažíme děti co nejvíce rozvíjet. Dle našeho názoru je velmi důležité, aby každý pedagog / lektor / vedoucí byl vzdělaný v daném směru - při práci s dětmi je to tedy celkově všeobecný přehled (snažíme se, aby naši pedagogové byli schopni odpovědět na dětské otázky, tím je co nejvíce rozvíjet, případně jim poskytnout další podněty k tomu, aby svůj zájem mohly rozvinout). Při všech programech se snažíme do výchovy zainteresovat mravní a etickou výchovu (často se dětem nelíbí chování druhých dětí, naším úkolem je navést je k tomu, aby zjistily, že i ony občas udělají něco špatně, společně se pak snažíme napravit všechny naše nedostatky). Veškeré programy se snažíme dělat co nejvíce na čerstvém vzduchu v přírodě (pokud nám to počasí dovolí). Tím prohlubujeme vztah dětí ke svému okolí, k přírodě, ke zvířatům - tím tak i k sobě samým.

Využití filosofie v praxi

Zmíněné prvky využíváme ve všech námi nabízených programech pro děti, tak i při hlídání dětí. Snažíme se, aby naše programy nebyly pouhým "hlídáním dětí", ale aby si od nás děti odnesly takové poznatky, které je mohou rozvinout a prohloubit jejich znalosti. Vždy nastavujeme přátelský kolektiv, který se navzájem rozvíjí a děti na něj budou rády vzpomínat.