Vyloučení

11.11.2017

Vyhrazujeme si právo na okamžité vyloučení dítěte z tábora v případě, že je dítě:

Nesamostatné - nezvládá základy samoobsluhy při oblékání, stravování a na toaletě (nemá hygienické návyky, samostatně neumí chodit na záchod).

Svobodomyslné - nerespektuje pravidla, hranice a společenské normy (pokyny rodičů, vedoucích, druhých dětí), nekomunikuje s ostatními (a není to specifickou poruchou komunikace, mluvidel nebo psychickou poruchou), neakceptuje druhé děti, je násilné vůči druhým dětem (napadá je fyzicky i slovně), nereaguje na zavolání, nevnímá okolní svět, neposlechne na zavolání vlastního jména, dělá si, co ho zrovna napadne - tím ohrožuje vlastní život i životy druhých.

Když jsou děti přecitlivělé, plačtivé, příliš hravé, nedozrálé na svůj věk, hodně živé (ADD, ADHD), hodně pomalé, mají poruchu opozičního vzdoru, autistického spektra, mutismu, Tourettův syndrom, slabomyslné nebo přespříliš alergické, vyhraněné na jednu aktivitu, extrémně inteligentní apod., jsou z naší zkušenosti dobře začleněny do společnosti a můžeme s nimi pracovat bez jakýchkoliv obtíží (samozřejmě záleží na individualitě dítěte) - dané informace rodiče udávají do poznámky v přihlášce a na děti se zmíněnými poruchami se nevztahují vyjmenované podmínky výše - pokud v jejich chování nejsou obsaženy všechny vyjmenované složky.

Kdybyste i přesto chtěli přihlásit své dítě, které může být vyloučeno, je dobré se domluvit předem a dítěti na tábor nechat objednat osobního vedoucího (3.000,- Kč v případě pomocného osobního vedoucího), jelikož se takové dítě nedá snadno začlenit do kolektivu druhých dětí.


Většinou máme jednoho vedoucího na 10 dětí, takovéto dítě však zabere pozornost celého jednoho vedoucího, další vedoucí pak má na starosti celou skupinu, což mnohdy dokáže rozložit celý kolektiv. Jak zmiňujeme v sekci o nás, nejde nám o hlídání dětí, ale o kvalitní trávení volného času a komplexní přípravu programu pro děti.