Organizace a program

11.11.2017

Program:

Během pobytu jsou pro děti připraveny nejrůznější pohybové hry a soutěže, tvořivé práce, exkurze, pokusy, bádání a výlety.

Během jednotlivých programů jsou děti rozvíjeny dle RVP PV + ZV. Každý turnus má pak ještě bližší zaměření na rozvoj jednotlivých složek, kterému se blíže věnujeme, neznamená to však, že se zbylým složkám nevěnujeme vůbec.

Organizace tábora a strava:

Nabízíme možnost denního setkávání od té doby, kdy to rodiče potřebují (na základě předchozí dohody), hlavní program však bude začínat v 8:00 a končit v 16:00. 

Ve stravě je zahrnutý oběd a pitný režim, dětem nabízíme odpolední svačinu v podobě ovoce a zeleniny. Materiální zázemí mají děti zabezpečené po celou dobu tábora. Bohatost se liší dle podpory jednotlivých obcí, kde se tábory konají - například obec Hrádek u Sušice dětem poskytuje každoročně podporu, díky které se obměňují materiály na tvořivou práci, děti mohou zdarma docházet do místního muzea, kostela, využívat vlastní detektor kovů atd., podobně jsou na tom Malíkovice. Oběma obcím a dalším sponzorům a spolupracovníkům děkujeme za podporu.

Personální zajištění:

Provoz i program tábora zajistí pedagogičtí pracovníci a externí lektoři s odpovídajícím vzděláním a zkušenostmi. Snažíme se, aby na každém táboře byli vedoucí složení ze žen i mužů, ne vždy se nám to však podaří, přeci jenom je mužských pedagogických pracovníků o něco méně.